Doel van deze brochure

De sleutel tot succes voor vrijwel iedere organisatie is een doelmatig contact met klanten. Dat geldt niet alleen voor de profit-sector. Ook non-profit organisaties zoeken steeds gerichter contact met hun omgeving.
Daartoe investeren verkoop, marketing en commercieel management in toenemende mate in geautomatiseerde ondersteuning van relatiebeheer. Er worden elektronisch niet alleen gegevens geregistreerd van het adres van de klant (bedrijf en/of contactpersoon), maar ook van bijvoorbeeld voorkeuren, bereikbaarheid, contacten/acties, contractvoorwaarden, bestellingen/afname en kredietwaardigheid.

Bovengenoemde systematische registratie en rapportage heeft onder andere tot gevolg, dat:
- de sales representatives over accurate klant-informatie beschikken, die de eigen werkzaamheden optimaal ondersteunt;
- de (klant-)gegevens binnen afdelingen heel snel worden gecommuniceerd;
- het informatieverlies bij baan-wisseling tot een minimum beperkt blijft;
- het management veel sneller en vollediger geinformeerd kan worden, waardoor commercile afdelingen veel slagvaardiger optreden.
Per saldo wordt hierdoor de klant optimaal en concurerender tegemoet getreden.

De geautomatiseerde commerciele informatievoorziening wordt doorgaans aangeduid met Relatiebeheersysteem (RBS) of Verkoop en Marketing Informatie Systeem (VMIS); de managementrapportage met Executive Information System (EIS), soms gecombineerd met 'data-warehousing'. De systemen worden steeds vaker als standaardpakket aangeschaft, in plaats van als maatwerk-gereedschap (custom made software).

Deze brochure biedt een bondig overzicht betreffende 'standaard' VMIS, zodat u kunt controleren, of u de belangrijkste facetten heeft overdacht.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen: - Wat is een VMIS? Een indeling. - Bent u toe aan een (ander) VMIS? Signalen. - Hoe evalueert u de huidige situatie? - 'Standaard' of 'maatwerk'? - Hoe kiest u een nieuw standaard systeem? - De puntjes op de i bij proef-installaties. - De overeenkomst met uw leverancier. - Succes- en faalfactoren bij implementatie. - Besluit: een VMIS is nooit alleen. Deze brochure is geen uitgebreide handleiding en bevat geen checklists; daarom wordt besloten met enige verwijzingen.

De brochure is geschreven voor verkoopmanagement met weinig automatiserings-ervaring. Heeft men meer ervaring, dan zijn de laatste vier genoemde onderwerpen wellicht toch interessant om even door te lopen.

De brochure is ook interessant voor automatiseerders, die geen ervaring hebben met selectie van standaard systemen en/of geen ervaring hebben met systemen voor commerciele afdelingen. De brochure sluit aan op pakket-overzichten, die gepubliceerd worden door IBG