CRM Software

De subtitels verwijzen naar sites over software voor CRM (en de daarbij behorende collega's).
IBG kan begeleiden bij het selecteren van software, waarbij we gebruik maken van die kennis, gecombineerd met de eigen sinds 1991 opgebouwde ervaring met software en (belangrijker) van de potentiële toepassing daarvan in uw organisatie.

Collega's kunnen naar IBG verwijzen en omgekeerd. Daar staat een passende vergoeding tegenover, waar we bij een opdracht helder over zijn.

Maar eigenlijk behalen we liever winst met wat u al in huis heeft. Vele organisaties hebben reeds een CRM-applicatie in bezit, maar niet in gebruik... Vaak geven de menselijke factoren de doorslag, niet de technische mogelijkheden.