Doelgroepen

Doelgroepen voor IBG zijn:
- Midden- en grootbedrijf (business-to-business en in mindere mate business-to-consumer).
- Industrie, handel en transport, zakelijke dienstverlening,
- (Opleidings-)instituten, semi-overheid, nutsbedrijven,
- Overkoepelende instanties binnen de overheid,
- Overkoepelende stichtingen en verenigingen.