Werkwijze

Informatie (en informatievoorziening) zijn redelijk abstracte begrippen. De werkwijze van IBG wordt hier kort toegelicht.


Doeltreffende informatievoorziening vraagt (naast recources) om beleid, planning, organisatie, automatisering (hardware en software) en gegevens. IBG ziet als belangrijste voorwaarde voor succes de organisatorische inbedding van de informatievoorziening. Dat gaat samen met zorgvuldige besluitvorming tussen het management, de eindgebruikers en de betrokken interne en externe diensten binnen de cultuur van uw bedrijf.


IBG begint een adviesproces met een korte zeer gestructureerde inventarisatie van uw bedrijfsvoering en de daarbij behorende informatievoorziening. Een onderzoek naar standaard-software en/of (aanvullend) maatwerk kan een van de volgende stappen zijn, inclusief het aanschaf-proces. Hierbij staat uw (ontwikkelende) beeldvorming centraal.


IBG versterkt doorgaans de samenwerking tussen organisatie en automatisering. IBG werkt effectief met uitgekiende hulpmiddelen en bereikt daardoor snel resultaat.

IBG (sinds 1991) opereert strikt onafhankelijk. Een klein select netwerk waarborgt de continuteit van projecten. IBG werkt samen met andere adviesbureaus voor complementaire dienstverlening.

IBG verkoopt geen software, waarover geadviseerd wordt. Software-leveranciers vergoeden IBG geen enkele commissie bij selectietrajecten.

In het verlengde van het onderhandelen over software en het opstellen van complexe contracten, is IBG ook betrokken geraakt bij het tot stand brengen van overeenkomsten over onroerend goed. Het betreft dan onderhandelingen die geen voortgang (meer) vertonen, of waarbij geen vruchtbaar contact tot stand wil komen.
IBG voert geen marktverkenning uit voor gegadigden voor onroerendgoed en is geen makelaar.

IBG voert projecten doorgaans voor een vaste prijs uit, met een variabele onkostenvergoeding.

Als u IBG een mail stuurt via "Contact" op de begin-pagina, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor een nadere vrijblijvende kennismaking.